IZSMEĻAMĀ TVERTNE HT

Izsmeļamo tvertņu HT kanalizācijas sistēma ir alternatīva tradicionālajai uz vietas uzstādītajai kanalizācijas sistēmai ar ļoti īpašu un ierobežotu pielietojumu. Izsmeļamās tvertnes HT nodrošina, ka notekūdeņi no ražošanas uzņēmuma vai mājsaimniecības tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tālākai savākšanai un transportēšanai uz apstiprinātu attīrīšanas un novadīšanas vietu.

Izsmeļamās tvertnes HT standrta tilpumi ir no 10000 līdz 70000 litriem. Citi izmēri un tilpumi pieejami pēc klientu individuāla pasūtījuma.

Tvertnes  ir aprīkotas ar akustisku un vizuālu notekūdeņu līmeņa signalizatoru, kas brīdina lietotāju par atsūknēšanas nepieciešamību.

IZSMEĻAMO TVERTŅU HT SISTĒMU PIELIETOJUMS

Izsmeļamās tvertnes var izmantot visai notekūdeņu plūsmai gadījumos, kad tradicionālās un tipiskās alternatīvās sistēmas nav pieejamas. Šādi tās tiek bieži izmantotas sezonālām mājsaimniecībām , kur uzturēšanas gadā ilgst no pāris dienām līdz pāris mēnešiem.

Izsmeļamās tvertnes HT izmanto, kad grunts absorbcijas lauki nedarbojas (piemēram, kad ir mālaina augsne vai gruntsūdeņu līmenis ir tuvu zemes virsmai) un nav pieejamas citas kanalizācijas sistēmas.

Izmanto arī lai savāktu saimniecības ūdeņus, kad aizsargājamās zonās tiek izmantotas sausās tualetes.

Izmanto neatliekamās situācijās – neatliekamas situācijas neatkarīgi no notekūdeņu veida – rūpnieciskie vai sadzīves notekūdeņi. Par neatliekamām situācijām tiek uzskatītas tādas situācijas, kad apstiprinātā labošana vai rezerves kanalizācijas sistēmas uzstādīšana tiek atlikta dažādu iemeslu dēļ.

Pastāvīgs pielietojums kontrolētas, nepilna laika, rūpnieciskā izmantojuma situācijas, tādas kā atpūtas transportlīdzekļu laukumi, treileru kanalizācijas noliešanas stacijas, kempingi, laivu piestātnes u.c