M910 PROGRAMMĒJAMS PLŪSMAS MĒRĪTĀJS

APRAKSTS

Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs M910 ir programmējams elektromagnētiskais plūsmas mērītājs, kas var mērīt, indicēt un uzglabāt strāvu vadošu šķidrumu plūsmas un caurplūduma apjoma datus. Plūsmas mērītājs M910 fiksē gan pozitīvu, gan negatīvu plūsmu. Tā kā plūsmas profilā nav nedz kustīgu, nedz mehānisku daļu, ierīci var izmantot, lai mērītu īpaši piesārņotus šķidrumus, kas satur pat cietos atkritumus. Vienīgais ierīces ierobežojums ir tāds, ka to var lietot tikai ar strāvu vadošiem šķidrumiem. Indukcijas plūsmas mērītājs M910 ir īpaši piemērots izmantošanai ķīmijas rūpniecībā, papīra rūpniecībā, hidrotehnisko būvju, notekūdeņu sistēmu uzturēšanā u.c. M910EX versijā plūsmas mērītājs atbilst standartu prasībām attiecībā uz aprīkojumiem, kas paredzēti lietošanai potenciāli uzliesmojošās atmosfērās saskaņā ar Direktīvu 94/9/EK. Sensora kategorija ir II 3G EEx nA II T5/T6.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Diametru diapazons 10 līdz 800 mm
Kompaktā versija IP67, tālvadības versijas sensors IP68
Elektroniskās vienības montāža divās darba plaknēs
Barošanas spriegums 115/230 Vac automātiska izvēle vai 24 V AC/DC
Pamata manuālā kontrole ar magnētisko rādītāju
Programmējams datu reģistrators un reāllaiks kā standarts
Attālinātā kontrole RS485, RS232
3 programmējamas digitālās izejas, digitālā ieeja, analogā izeja 4-20 mA
Dozēšanas funkcija, izmantojot digitālo ieeju
Cauruļu un elektronikas pašdiagnostika