M920 ĪPAŠI PRECĪZS PLŪSMAS MĒRĪTĀJS

APRAKSTS

Indukcijas plūsmas mērītājs M920 ir ierīce, kas paredzēta, lai mērītu, indicētu un uzglabātu strāvu vadošu šķidrumu plūsmas un caurplūduma apjoma datus. Plūsmas mērītājs M930 fiksē gan pozitīvu, gan negatīvu plūsmu. Tā kā plūsmas profilā nav nedz kustīgu, nedz mehānisku daļu, ierīci var izmantot, lai mērītu īpaši piesārņotus šķidrumus, kas satur pat cietos atkritumus. Vienīgais ierīces ierobežojums ir tāds, ka to var lietot tikai ar strāvu vadošiem šķidrumiem.

IZMANTOŠANAS VEIDI

Indukcijas plūsmas mērītājs M920 ir veidots, lai to izmantotu ķīmijas rūpniecībā, papīra rūpniecībā, hidrotehnisko būvju, notekūdeņu sistēmu uzturēšanā u.c..

Īpašības

Indukcijas plūsmas mērītājs M920 ir ļoti precīza un stabila ierīce. M920 indikatora konstrukcijā izmantoti ilgtspējīgi un pret temperatūru noturīgi komponenti. Konfigurācijas dati ir dublēti un var tikt atjaunoti pēc sistēmas atteices. Dublēšanas struktūra iespējo datu atjaunošanu daļēja datu zuduma gadījumā (piemēram, augsta līmeņa elektrostatiskās izlādes gadījumā). Iekšējais centrālais procesors nodrošina visas funkcijas, kas parasti iebūvētas elektroniskajos plūsmas mērītājos, ieskaitot zema plūsmas līmeņa korekciju, frekvences rādītāju iestatījums, zema plūsmas līmeņa sensitivitātes uzstādījuma joslas platumu u.c..

Ieejas / Izejas

Plūsmas mērītājs M920 standarta komplektācijā ir aprīkots ar sešām izolētām izejām un vienu izolētu ieeju. Digitālās izejas (frekvence, impulss un releji) un ieejas konfigurē lietotājs. Strāvas izeja 4-20 mA var tikt izmantota kā pasīvais vai aktīvais tips. Komunikācijai pieejamas RS232 un RS485 izejas ar Modbus protokolu.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Diametru diapazons 10 līdz 800 mm
Kompaktā versija IP67, tālvadības versijas sensors IP68
Elektroniskās vienības montāža divās darba plaknēs
Barošanas spriegums 85 līdz 264 Vac, 12, 24, 48 Vdc
Tukšas caurules detekcija
Ierosas spoļu (šķidruma) temperatūras mērījums
Pamata manuālā kontrole ar magnētisko rādītāju
Programmējams datu reģistrators un reāllaiks kā standarts
Attālinātā kontrole RS485, RS232 (Modbus)
3 programmējamas digitālās izejas, digitālā ieeja, analogā izeja 4-20 mA
Dozēšanas funkcija, izmantojot digitālo ieeju
Cauruļu un elektronikas pašdiagnostika