FILTRĒJOŠĀ RESTU AKA MSC

Notekūdeņi satur lielu cieto vielu un smilšu saturu, kas var traucēt attīrīšanas procesiem vai izraisīt pārmērīgu mehānisko nolietojumu un paaugstinātu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas biežumu. Lai mazinātu potenciālās problēmas, šiem materiāliem vajadzīga īpaša apstrāde. Pateicoties priekšattīrīšanai, šīs sastāvdaļas no ienākošajiem notekūdeņiem tiek likvidētas.

Filtrējošā restu aka MSC tiek izmantota, lai likvidētu lielākās peldošo un suspendēto vielu cietās daļiņas ar rupjās, vidējās vai smalkās filtrācijas restes palīdzību.  To veido slīpi, paralēli novietoti stieņi, kas nostiprināti noteiktā savstarpējā attālumā kanālā. Restu aka MSC tiek izmantota, lai aizsargātu sūkņus, mikserus, ventiļus, cauruļvadus un citus piederumus no bojājumiem vai aizsprostošanās auduma fragmentu vai citu lielu objektu dēļ.