EĻĻAS, TAUKU UN SMILŠU LĪMEŅA SIGNALIZATORS OSA-3

Eļļas, tauku un smilšu atdalītāji ir jāiztukšo laicīgi. Līmeņa signalizators OSA dod trauksmes signālu, lai atdalītajus varētu laicīgi iztīrīt, pirms tie sasniedz maksimālo līmeni un no tiem var noplūst smilšu, eļļas un tauku produkti. Līmeņa signalizatori un sensori ir īpaši izstrādāti lietošanai eļļas un tauku produktu saturošu notekūdeņu atdalītājos – naftas, tauku un smilšu līmeņa noteikšanai.

Eļļas, tauku un smilšu līmeņa signalizatora OSA-3 darbība balstās uz kapacitīvās tehnoloģijas. Kapacitīvais sensors ES4 tauku vai eļļas slānim. Papildu augsta līmeņa sensora un/vai smilšu sensora pievienošanas iespēja.

Eļļas, tauku un smilšu līmeņa signalizators OSA-3 komplektā ietilps kapacitīvais sensors ES4 tauku vai eļļas slānim ar 5m garu kabeli. Kapacitīvā sensora ES4 kabeli iespējams pagarināt līdz 200m.