PILNAS TVERTNES SIGNALIZATORS VA-ALERT

Signalizators paredzēts privātmāju īpašniekiem, kas izmanto notekūdeņu   krājtvertnes.  Signalizators brīdinās lietotāju par notekūdeņu līmeni krājtvertnē, lai varētu laicīgi veikt notekūdeņu izsūknēšanu.

Signalizators darbojas uz baterejām. VA-ALERT ir izteikti energoefektīvs, un tā kalpošanas ilgums, darbojoties ar baterijām, ir 3 gadi. Kad baterijas sāk izlādēties, atskan trauksmes signāls

Signalizators ir aprīkots ar gaismas un skaņas signāliem, kas jūs bridinās par sasniegto notekūdeņu līmeni. Lietojot signalizatoru vairs nebūs nepieciešams veikt fizisku krājtvertnes notekūdeņu līmeņa mērīšanu.

Vadības bloks tiek piestiprināts mājas. No vadības bloka līdz krājtvertnei ir nepieciešams aizvilkt signāla vadu. Krājtvertnē tiek uzstādīts līmeņa sensors.